Skyggebørn

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Slotsgade 7, 3. sal, 9000 Aalborg, CVR 38174886

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.skyggeboern.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram og LinkedIn) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 30523) og kontooverførsel (reg.nr.: 9280 kontonr.: 1940302346).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til drift af sorggrupper for børn og unge.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05662