Skoleliv i Nepal

31-10-2023

Kontaktoplysninger

Søndervangs Allé 40, 2500 Valby, CVR 32627889

Indsamlingsperiode

1. november 2022 til den 31. oktober 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.skoleliv-i-nepal.dk), sociale medier (Facebook), og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 24385).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til skolemad til fattige børn i Nepal samt humanitær hjælp til fattige i Nepal efter jordskred og oversvømmelser.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05520