Skjern Å Sammenslutning

31-08-2023

Kontaktoplysninger

Guldregnalle 7, 6920 Videbæk - CVR 34038406

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2022 til den 31. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.skjernaasam.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 130393).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til udsætning af lakse yngel i Skjern å vandsystemet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05181