Skanderborg hjælper Ukraine

03-03-2023

Kontaktoplysninger

Regnbuevænget 11, 8660 Skanderborg - CVR 43099523

Indsamlingsperiode

Fra den 4. marts 2022 til den 3. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 282440) og kontooverførsel (reg. 6191, konto 18651165).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at yde humanitær hjælp i bredeste forstand til ukrainske krigsflygtninge fra den af Ruslands invasion af Ukraine udløste krig, primært ved: at arrangere og afholde indsamlinger af penge, og anden egnet nødhjælp, samt arrangere og afholde andre arrangementer hvor overskuddet går ubeskåret til foreningens formål, at yde økonomisk støtte til, og samarbejde med foreninger og organisationer med samme formål. Samt at søge at hjælpe krigsflygtninge fra Ukraine til Danmark, finde værtsfamilier, og udøve anden hjælp forbundet med etablering af et midlertidigt ophold i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 3. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04690.