Skanderborg Gymnasium

13-10-2023

Kontaktoplysninger

Højvangens Torv 6,  8660 Skanderborg

Indsamlingsperiode

fra den 8. september 2023 til den 13. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • salg/auktion

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 51391) og kontooverførsel (reg.nr.: 3675 kontonr.: 11163688)

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for frivilligt arbejde med børn på Filippinerne. Herunder styrkelse af elevernes engagement i sociale problemstillinger, hvor de arbejder innovativt og kreativt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06664