Sjældne Diagnoser

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, cvr 20514892

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via hjemmeside/donationsmodul (www.sjaeldnediagnoser.dk).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 5324 kontonr.: 246922).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at mobilisere økonomiske bidrag til Sjældne Diagnosers arbejde for bedre vilkår for sjældne borgere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06790