Simply Sharing

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Fredsvænget 5, 3000 Helsingør, CVR 41749431

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.simplysharing.org), online indsamlingsplatform, og sociale medier (Facebook og Instagram).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 960622) og kontooverførsel (reg.nr.: 5470 kontonr.: 0002803341).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at dele dharmaen, som den er formidlet af Lakha Lama og gøre hans livsværk frit tilgængeligt på hjemmesiden www.lakhalama.org. De indsamlede midler anvendes til betaling af teknikere, softwarelicenser, teknisk udstyr og andre driftsomkostninger til at skabe og vedligeholde de to hjemmesider: www.lahkalama.org og www.simplysharing.org.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne ligeledes anvendes til hjemmesiden www.lakhalama.org, men i så fald med et mindre omfangsrigt indhold på hjemmesiden end oprindelig planlagt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05635