SimonHolst IVS - Den Danske Naturfond

31-03-2023

Kontaktoplysninger

Strib Landevej 7B, 5500 Middelfart - CVR 40013636

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2022 til den 31. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.simonholst.dk), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for et samarbejde med Den Danske Naturfond, hvor vi kommer til at lave kort og plakater, der oplyser om insekter, fugle og andre små arter. 20% af overskuddet går til at købe og frede
vild natur. Formålet er med andre ord oplysning og fredning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04759