siimii ApS

27-03-2023

Kontaktoplysninger

Roskildevej 22, 2, 2620 Albertslund - CVR 42720542.

Indsamlingsperiode

Fra den 28. marts 2022 til den 27. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.siimii.com).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 7670 konto 3291890).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for den fortsatte udvikling af siimii.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 27. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04728