Sigrid Fonden

31-03-2023

Kontaktoplysninger

Kringsvej 12, 6000 Kolding, CVR nr. 39328690

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2022 til den 31. marts 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.sigridfonden.dk)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 82006, 82062, 82490) og kontooverførelse (reg.nr.: 5353 kontonr.: 0243142)

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for at opfylde ønsker fra landets hospitaler og gøre det sjovere for de indlagte børn og deres søskende.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at indsamlingens ophør, skal de overskydende midler anvendes til fordel for Hospitals Klovnene.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06239