S/I Street Care

30-09-2023

Kontaktoplysninger

Drejervej 13,2400 København NV - CVR 41634642.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2022 til den 30. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (streetcare.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 509000) og kontooverførsel (Reg. 3409 konto 13091528).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens drift. Foreningen har til formål at støtte og hjælpe socialt udsatte.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05343.