S/I Ønskeland

21-03-2023

Kontaktoplysninger

Hammershøj 29, 9460 Brovst - CVR 38264826

Indsamlingsperiode

Fra den 22. marts 2022 til den 21. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.oenskeland.dk), sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 333036) og kontooverførsel (Reg. 2806 konto 6298145829).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at udleve Ønskelands formål som de står beskrevet i Ønskelands vedtægter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 21. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04779.