S/I Museum Kolding

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Staldgården 1, 6000 Kolding, CVR nr. 18119897

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.museumkolding.dk) og sociale medier (Instagram og Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 313438) og kontooverførsel (reg.nr.: 7040 kontonr.: 1094720).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udvikling af Museum Kolding.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05605