S/I Min Ven Katten Hobro

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Gyden 1A, 8990 Fårup - CVR 36646748

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 89786) og kontooverførsel (reg.nr.: 3409 kontonr.: 13106347).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at hjælpe herreløse katte til dyrlægen, både de raske, og sørge for at de bliver neutraliseret, vaccineret, øremærket og chippet, men også skadede og alvorligt syge katte.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til dyrlægeudgifter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05930