ShelterBox Danmark

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Vangebovej 41, 2840 Holte - CVR 33552963.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (shelterbox.dk), og sociale medier (Facebook, LinkedIn).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 90603) og kontooverførsel (Reg.2413 konto 6274713982).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælp til ofre for (natur) katastrofer. Hertil er og ydes hjælp til ofre for konflikten i Syrien og Ukraine.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04886