Sex & Samfund

31-07-2023

Kontaktoplysninger

Lergravsvej 63, 2. sal

www.Sexogsamfund.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.sexogsamfund.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (bl.a. Facebook, Instagram og Google ads), salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Sex & Samfunds arbejde for at sikre seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder for alle både i Danmark og resten af verden. I nogle perioder vil midlerne anvendes til specifikke projekter eller målgrupper, hvilket kommunikeres tydeligt i forbindelse med annoncering mv. i de pågældende perioder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert regnskabsår.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-72-00420