SELVEJENDE INSTITUTION BETESDA

18-11-2023

Kontaktoplysninger

Blåhøjvej 66, 6933 Kibæk – CVR 86717255

Indsamlingsperiode

Fra den 19. november 2020 til den 18. november 2023.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.betesda.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for SELVEJENDE INSTITUTION BETESDAs vedtægtsbestemte formål:

  1. Almennyttigt at drive hjem til genrejsning af mennesker i nød. Herunder gennem beskæftigelse med håndværk.
  2. At udføre forebyggende arbejde i videste forstand. Herunder undervisning, evangeliserende arbejde mv.
  3. At afholde kortere kurser og lejre

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023, 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00592