Scandinavian Cello School

10-05-2023

Kontaktoplysninger

Højstrupvej 19, 4673 Rødvig Stevns - CVR 39980274

Indsamlingsperiode

Fra den 11. maj 2022 til den 10. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.scandinaviancelloschool.com), online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 888946).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til elever ved Scandinavian Cello School, primært ukrainske flygtninge.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 10. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04982