Saralystfonden

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Saralyst Allé 140, 8270 Højbjerg - CVR 34766371

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.saralystfonden.dk), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 992598) og kontooverførsel (reg.nr.: 2316 kontonr.: 6277891334).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for uddeling af økonomisk støtte til børn og unge i økonomisk vanskeligt stillede familier i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06311