Santa Dog Foundation

28-02-2023

Kontaktoplysninger

Lisas Allé 7, 5250 Odense SV, cvr 41612797

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2022 til den 28. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.santadogf.com), samt online indsamlingsplatform og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 223792) og kontooverførsel (reg. 6866, konto 0001107307).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Santa Dog Foundations vedtægtsbestemte §2 formål. Herunder dyrelægehjælp, medicin mv. til hjemløse dyr.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til alle midler kan anvendes til foreningens formål.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til alle midler kan anvendes til hjemløse dyr.

Indsamlingsområde

Skandinavien og Tyskland.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04622