Sanduko, Forening for Internationalt Waldorfpædagogisk Hjælpearbejde

30-04-2023

Kontaktoplysninger

Ibækvej 202, 7100 Vejle - CVR 37593893

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2022 til den 30. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.sanduko.dk) og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 622422) og kontooverførsel (Reg. 8401 konto 15022717).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til udvikling og drift af Rudolf Steiner Skoler i Afrika, herunder især til skolepenge for underprivilegerede børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. oktober 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04907