Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark

24-04-2023

Kontaktoplysninger

Stokholtbuen 25, 2730 Herlev - CVR 19063097.

Indsamlingsperiode

Fra den 25. april 2022 til den 24. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg. 8401, konto 1536780).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for pengene fra WOW-dagen i dette projekt går ubeskåret til Freunde der Erziehungskunst og WOW-day-organisationen, og støtter konkret
- Hjælp til steinerskoler og socialpædagogiske institutioner i Ukraine nu og efter krigen. Dette indebærer støtte til den blotte eksistens af skoler (skolemåltider. hygiejneprodukter. lærelønninger osv.), men også støtte til genopbygning af faciliteter ødelagt i krigen.
- Uddannelse af traumepædagoger
Akut undervisning - traumepædagogik - til flygtningebørn og -familier.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 24. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04868