Sammen Om Kattene i Kaldred

31-01-2023

Kontaktoplysninger

Eskebjergvej 81, 4593 Eskebjerg - CVR 39983982

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2022 til den 31. januar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (https://sokk.online), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.501049) og kontooverførsel (Reg.5367 Konto 0247140)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for dyrlægehjælp for at nedbringe antallet af vildtlevende og syge katte i Kaldred. Herunder til indfangning, testning, øremærkning, neutralisering inden genudsætning til foderværter, omplacering, kattemad, batterier til kameraer, indkøb af kamera, samt udstyr til fælder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. juli 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04465