Sabaah

02-06-2023

Kontaktoplysninger

Onkel Dannys Plads 1
1711 København V

Indsamlingsperiode

Fra den 31. maj 2023 til den 30. maj 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (CVR 32001246)
og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.sabaah.dk), online
indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion,
merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 12764)
og kontooverførsel (reg.nr.: 5323 kontonr.: 0000250977).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for forbedring af rettigheder
og vilkår for minoritetsetniske LGBT+ personer i Danmark
gennem sociale, kulturelle og politiske aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.23-700-06385