Sabaah

31-05-2023

Kontaktoplysninger

Onkel Dannys Plads 1, 1711 København V - CVR 32001246

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 31. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (sabaah.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 12764) og kontooverførsel (Reg.5323 konto 0000250977).
Indsamlingsbøssen er placeret ved følgende cvr nummer 32001246.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens Sabaahs arbejde med at styrke og forbedre minoritetsetniske LGBT+ personer i Danmarks rettigheder og levevilkår. Dette vil ske gennem sociale, politiske og kulturelle aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04863