Rude Bike Park

01-06-2023

Kontaktoplysninger

Fyrrebakken 7, 3460 Birkerød - CVR 42324736.

Indsamlingsperiode

Fra den 2. juni 2022 til den 1. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 757300).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for indkøb af materialer og værktøj til drift af vedligehold af Rude Bike Park, samt betaling af leje til Naturstyrelsen og omkostninger til drift af foreningen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. december 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05087