Rotary Danmarks Hjælpefond

30-11-2023

Kontaktoplysninger

Ørnebakken 1, 2840 Holte – CVR 11637744

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2020 til den 30. november 2023

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår vedevents samt via hjemmeside/donationsmodul (www.rotary.dk), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for godgørende formål rundt i verden inkl. Danmark. Herunder Deltagelse i udryddelse af Polio på Verdensplan. Hjælp til sociale udsatte personer i f.eks. Kirkers menigheder, Kvindehjem, Hospice, handicappede m.m.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023, 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00594