Roskilde Kulturforening

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Allehelgensgade 11B, 4000 Roskilde - CVR 32640869

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 66432) og kontooverførsel (reg.nr.: 2280 kontonr.: 6883599398).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Roskilde Kulturforenings vedtægtsbestemte formål: Foreningens formål er at fremme gudsdyrkelse i islam, samt fremme og øge sammenholdet og solidariteten blandt dens medlemmer, udføre religiøse, videnskabelige, kulturelle og sociale aktiviteter, give sine medlemmer bedre rammer for gudsdyrkelse i overensstemmelse med den islamiske troslære og forbedre de eksisterende muligheder herom, samt støtte og opfordre til humanitær bistand og almennyttige aktiviteter.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bevares indtil formålet opnås.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til fordel for børn og unge i foreningen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05891