Rohingya Aid

20-06-2023

Kontaktoplysninger

Gl Landevej 54, 7100 Vejle

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.rohingyaaid.org), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram og WhatsApp) og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 91451 og 525748) og kontooverførsel (reg.nr.: 5398 kontonr.: 0000248870).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for fordrevne Rohingya-flygtninge fra Myanmar, som befinder sig henholdsvis i Myanmar og i verdens største flygtningelejr i Bangladesh.
Midlerne skal anvendes til Rohingya-børnenes udvikling i form af skole og uddannelse, og til at hjælpe flygtninge i nød.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til en skole for Rohingya børn, uddannelse og hjælp til flygtninge i nød.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til bebyggelse af flere skoler.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til udviklingsarbejde i Myanmar.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06452