Retten til liv

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Grejsdalsvej 430, 7100 Vejle, CVR. nr. 17859994

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.abort-linjen.dk), sociale medier og postomdeling/flyers. 

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 86916, 102093, 260780 og 395965) og kontooverførsel (reg.nr.: 7625 kontonr.: 1359220).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til foreningens daglige drift – herunder løbende aktioner og aktiviteter samt administration og ansættelser hertil.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05698