Resistens.nu

11-10-2023

Kontaktoplysninger

Frugthaven 19, 2. th., 2500 Valby - CVR 43495909.

Indsamlingsperiode

Fra den 12. oktober 2022 til den 11. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (resistens.nu) og sociale medier (Facebook, Instagram, TikTok).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 91116199) og kontooverførsel (Reg. 2114 konto 0756679589).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vedligeholdelse af hjemmeside, kontingent samt administration og videreformidling af oplysning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05312.