Rescue Team

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Kongensgade 7, 6070 Christiansfeld - CVR 34684413

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.rescueteam.dk), sociale medier, postomdeling/flyers, SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 597531) og kontooverførsel (reg.nr.: 994 kontonr.: 11118046).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for organisationens vedtægtsbestemte formål, som er at afhjælpe fysisk, psykisk og åndelig nød samt oplyse herom. Organisationen vil understøtte og hjælpe projekter gennem undervisning, oplysning og indsamling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06106