Repatriate the Children - Denmark

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Skindergade 23, 4. th., 1159 København K - CVR 41577398.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (repatriatethechildren.dk/), online indsamlingsplatform (GoFundMe), sociale medier (Facebook, Instagram) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 8883) og kontooverførsel (Reg.9570 konto 13233276).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes ubeskåret til børnene i syriske fangelejre og de børn der allerede er vendt hjem til Danmark. F.eks. gennem bidrag til legetøj og bøger, men også til de omkostninger, som familier har. Derudover arrangere foreningen sommerlejre og andre ture for børnene.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05117