Rent Øresund

15-09-2023

Kontaktoplysninger

Skydebanegade 15, 2. tv., 1709 København V - CVR 41502665

Indsamlingsperiode

Fra den 16. september 2022 til den 15. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (rentoresund.dk, renthav.dk), sociale medier (Facebook, Twitter, Instagram) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 613196).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vores arbejde til at skabe opmærksomhed om forurening med spildevand i Danmark, søer, åer og have.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05337.