Rejse til fars gravsted

01-12-2023

Kontaktoplysninger

Indsamlers navn: Marie Elisabeth Bødskov Juncher.

Indsamlingsperiode

Fra den 29. juli 2023 til den 1. decem-ber 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via. 

-Hjemmeside/donationsmodul (Gofundme.com)

-Sociale medier (Instagram samt Facebook)

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til en rejse til indsamlers afdøde mands hjemland, Senegal, så indsamlers datter kan besøge sin familie og se hans gravsted for første gang siden han døde for tre år siden. Midlerne går til flytransport for indsamlers datter og indsamler selv, kost og logi i Senegal, samt transport i Senegal, til den by hvor faderen er begravet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06610.