Refugees Welcome

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Valhøjvej 12E, 2500 Valby, CVR nr. 30774337

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.refugeeswelcome.dk og www.refugees.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram og Twitter).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 33942) og kontooverførsel (reg.nr.: 5023 kontonr.: 1196333).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for humanitær støtte eller økonomisk støtte til asylansøgere og flygtninge, bl.a. gennem at tilvejebringe fornøden juridisk bistand både i asylfasen og under integrationen. Endvidere i form af oplysningsarbejde, både henvendt til asylansøgere, flygtninge og andre personer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05533.