Raise for Kids

14-10-2023

Kontaktoplysninger

Søndre Skovvej 70, 9000 Aalborg - CVR 43131931.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. oktober 2022 til den 14. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 624028) og kontooverførsel (Reg. 7117 konto 1350227).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at afholde jul i 2022 for mindrebemidlede i Aalborg.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, eller at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne anvendes til andre arrangementer for mindrebemidlede i Aalborg.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet overføres til CoolUnite Fonden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05434.