Race for Oceans Foundation

31-05-2023

Kontaktoplysninger

Søndergade 30, 9480 Løkken - CVR 42082562.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 31. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (raceforoceans.org), online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 322436) og kontooverførsel (Reg.9331 konto 0017174967).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at udbrede Race for Oceans aktiviteter i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05186