Project Viktor

27-09-2023

Kontaktoplysninger

Højmarkstoften 115, 8600 Silkeborg, CVR 33004303

Indsamlingsperiode

28. september 2022 til den 27. september 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 483448) og kontooverførsel (Reg. 5347 kontonr. 248779).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udsatte børn i Filippinerne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05448