PROBE ApS

25-05-2023

Kontaktoplysninger

Tagensvej 16A, 2200 København N

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2023 til den 31. juli 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (www.crowdfunding.ida.dk) og sociale medier (LinkedIn).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 0400 kontonr.: 4030028851).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for udvikling af en digital rekrutteringsplatform, som er drevet af kunstig intelligens. Pengene vil hovedsageligt gå til træning af AI model, til at foreslå forsøgsstudier til brugere baseret på deres sundhedsdata.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne stadig bruge på samme formål, men vil sidestilles med anden funding.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06360