POST/TELE MUSEUMSFOND

25-01-2023

Kontaktoplysninger

Øster Allé 1, 2100 København Ø - CVR 19286592

Indsamlingsperiode

Fra den 26. januar 2022 til den 25. januar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.enigma.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.5334 Konto 0244340)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for fondens formål (evt. delvist):

  • 3 Fondens formål er at drive museumsvirksomhed inden for post- og teleområdet. Museumsvirksomheden skal drives i overensstemmelse med nedenstående målsætninger. Museet har til opgave gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling
  • at medvirke til sikring af Danmarks kulturarv;
  • at belyse tele- og posthistorien;
  • at gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden;
  • at stille samlingerne til rådighed for forskningen og udbrede kendskabet til disse resultater. Endvidere skal museet virke for at øge kendskabet til den danske udvikling på tele- og postområdet, som den gennem historien har været varetaget af statslige, statskoncessionerede og private selskaber, hvis arvtagere TDC A/S (tidligere Tele Danmark A/S) og Post Danmark er.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 25. juli 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04486