POSITIVGRUPPEN

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Tesdorpfsvej 23, 2000 Frederiksberg, cvr 11964230

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via events og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 816039) og kontooverførsel (reg.nr.: 1551 kontonr.: 6491022).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til psykosocial støtte til hiv-positive mænd og hiv-positive mænd med følgehandicaps af hiv og andres sygdomme i forbindelse med tidligere AIDS-diagnose. Væresteds støtte i form af transportstøtte til dårlige medlemmer, transport ved udflugter og nyanskaffelser til værestedet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-07013