Positivgruppen

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Tesdorpfsvej 23, 2000 Frederiksberg, CVR nr. 11964230

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via merchandise. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 816039) og kontooverførsel (reg.nr.: 1551 kontonr.: 6491022).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til psykosocial støtte til hiv-positive mænd, og hiv-positive mænd med følgehandicaps af og andre sygdomme i forbindelse med tidligere AIDS. Værestedsstøtte i form af transportstøtte til dårlige medlemmer, transport ved udflugter og ekstra nyanskaffelser til værestedet

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05553