Plant et Træ

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Egebæksvej 47, 8270 Højbjerg, CVR 29439850

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og radio/TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 578499) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 12572573).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til Plant et Træ´s generelle arbejde og drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05707