Picnickoncerter i Slagelse Lystanlæg

01-09-2023

Kontaktoplysninger

Fruegade 27, 4200 Slagelse - CVR 33799683

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2023 til den 1. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.picnickoncert.dk) og postomdeling/flyers (plakater på stedet).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 774204) og kontooverførsel (reg.nr.: 0570 kontonr.: 30154625).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at dække omkostninger til afholdelse af gratis koncerter i Slagelse lystanlæg.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, herunder i tilfælde af at foreningen nedlægges, skal beholdningen overgå til Slagelse kommune til kulturelle formål, jf. foreningens vedtægter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06115