Patient In Focus

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Rugvænget 28, 8653 Them, CVR-nummer 39811693

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.patientinfocus.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram), og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 175707).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at opnå godkendelse til almennyttig forening. Midlerne skal blandt andet bruges til administrative omkostninger forbundet med godkendelsen hos Skat og til IT-systemer til opsætning af indsamlingen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05823