Palæstina

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Reem Ali Kazem

Indsamlingsperiode

fra den 30. oktober 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

- sociale medier

- hjemmeside/indsamlingsmodul

- events

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 22263493, 52117738) og kontooverførsel (reg.nr.: 3103 kontonr.: 31033955704).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at støtte op om børnene i Palæstina.
På nuværende tidspunkt er grænserne lukket, hvilket betyder at vi er nødsaget til at afvente. I tilfælde af, at dette vil vare i mere end 6 måneder, vil der i stedet søges mod fordrevne familier i nærliggende områder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06956