Paint It Forward

25-09-2023

Kontaktoplysninger

Lillegrund 81, 2300 København S - CVR 42168459

Indsamlingsperiode

Fra den 26. september 2022 til den 25. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (paintitforward.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Instagram), salg/auktion, merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 551847) og kontooverførsel (Reg. 5321 konto 0260231).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af foreningen Paint It Forward, herunder administrative udgifter (abonnementer på IT Systemer osv.), Husleje, løn- og konsulent ydelser (revisor osv.).
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, det vil sige, hvis foreningen skal nedlægges, vil alle overskydende midler efter foreningens vedtægter blive doneret til almennyttige og almenvelgørende formål. Bestyrelsen vedtager hvilke formål midlerne skal gå til.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05227.