OxyPak

20-09-2023

Kontaktoplysninger

Lindetoften 52, 2630 Taastrup - CVR 42566160

Indsamlingsperiode

Fra den 21. september 2022 til den 20. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.oxypak.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 436300) og kontooverførsel (Reg. 1329 konto 9026970951).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at afhjælpe ofrene for den aktuelle oversvømmelseskatastrofe i Pakistan. Midlerne vil blive anvendt til medicinsk hjælp, shelter/repatriering, sanitet og nutrition.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05389