OxyPak

13-04-2023

Kontaktoplysninger

Lindetoften 52, 2630 Taastrup - CVR 

Indsamlingsperiode

Fra den 14. april 2022 til den 13. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (4363300) og kontooverførsel (Reg. 1329 konto 9026970951).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for indkøb af medicin udstyr der skal doneres til universitetets hospitalet Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) i Islamabad, Pakistan.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04876